Rolf H Reimers

Arbetar med idékonst där ofta de enskilda verken ingår i ett större sammanhang.
Ställt ut sedan 1977 på museer och i gallerier, Se hemsidan.
Deltar i Konstrundan i Nyköping. Besökare är välkomna efter överenskommelse per telefon 070 735 66 02.

Eget galleri mittemot Sockenstugan. På kartan ligger mitt galleri inte i Bettna utan straxt bredvid och väster om Husby Oppunda kyrka vilket är 11 km öster om Bettna.

Snabbfakta

Rolf H Reimers
Husby, Kyrkplanen 640 33, Bettna Husby Oppunda
rhr@telia.com
www.rhr.n.nu