Stefan Modin

Måleri, keramik

I mitt skapande så arbetar jag nu mest med måleri och en del keramik. Mina motiv i måleriet hämtar jag framför allt från natur- och stadslandskap. Bilderna blir ofta ganska färgrika och mer eller mindre abstrakta. När jag är ute i landskapet använder jag ofta oljepastell för att skissa och måla.

I ateljén arbetar jag vidare med en del av motiven. Då målar jag mest med akryl och brukar ganska fritt utgå från skisser/bilder jag gjort ute. Efter ett litet tag brukar jag lägga undan skisserna och låta målningen i sig själv få styra. Jag försöker förenkla och förändra bilderna. Få dem mer intressanta och spännande. Hitta spännande färgkombinationer, kontraster, rytm, rörelse, linjer, former mm. Men det får inte bli för rörigt och störande utan jag försöker hitta en balans som jag tycker fungerar. Och jag strävar efter att varje del målningen ska vara intressant i sig.

Utbildning
Västerås Konstskola, Västerås
Civilingenjör, KTH, Stockholm

Snabbfakta

Stefan Modin
stefan.modin@spray.se
070-4896234

I ateljén i KONSTFABRIKEN under konstrundan samt på www.facebook.com/stefanmodinkonstnar